Utbildningar

Våra utbildningar genomförs av kunniga kursledare med mycket goda utvärderingar. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom bland annat arbetsmiljö, rehabilitering, ledarskap och organisation, hälsa och säkerhet. Vi skräddarsyr gärna utbildningar utifrån företagens behov och genomför utbildningar både fysiskt eller digitalt. Nytt för i höst är utbildning i Att leda på distans. Kursledare är Johanna Rådeström, Leg psykolog och Specialist i arbets- och organisationspsykologi. Johanna har lång erfarenhet av ledarutveckling och att utbilda samt coacha chefer på olika nivåer. Hon delar med sig av kunskap inom området samt ger konkreta tips och råd för hur du som chef kan öka din förmåga att leda på distans.

Vi erbjuder även kostnadsfria frukostseminarium med aktuella ämnen för våra kunder.

Härdplaster & allergiframkallande ämnen AFS 2014:43

Grundutbildning i Bättre Arbetsmiljö (BAM)

Repetitionskurs av grundutbildning i Bättre Arbetsmiljö (BAM)

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U

Utbildning i Första hjälpen med krisstöd, AFS 1999:7

Hjärt- och lungräddning, HLR

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

Stress och stresshantering

Introduktion i svensk arbetsmiljö för utländska chefer

Tobaksavvänjning

Feedback – att kommunicera som ledare

Att förebygga och hantera konflikter

Utbildning för chefer i stress och stresshantering

Utbildning krishantering vid allvarliga händelser