Utbildningar

Våra utbildningar genomförs av kunniga kursledare med mycket goda utvärderingar. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom bland annat arbetsmiljö, rehabilitering, ledarskap och organisation, hälsa och säkerhet. Vi skräddarsyr gärna utbildningar utifrån företagens behov och genomför utbildningar både fysiskt eller digitalt. Nytt för i vår är utbildning att utvecklas som ledare med Backstagemodellen Kursledare är Johan Sjö. Organisationspsykolog med bred erfarenhet av att utveckla ledare och ge stöd kring problem i organisationer.

Vi erbjuder även kostnadsfria frukostseminarium med aktuella ämnen för våra kunder.

Härdplaster & allergiframkallande ämnen AFS 2014:43

Grundutbildning i Bättre Arbetsmiljö (BAM)

Repetitionskurs av grundutbildning i Bättre Arbetsmiljö (BAM)

Utbildning i Första hjälpen med krisstöd, AFS 1999:7

Hjärt- och lungräddning, HLR

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

Stress och stresshantering

Introduktion i svensk arbetsmiljö för utländska chefer

Tobaksavvänjning

Feedback – att kommunicera som ledare

Att förebygga och hantera konflikter

Utbildning för chefer i stress och stresshantering

Utbildning krishantering vid allvarliga händelser

Utvecklas som ledare med Backstagemodellen