Introduktion i svensk arbetsmiljö för utländska chefer

Syfte

Att ge utländska chefer en ökad förståelse samt inblick i svensk arbetsmiljölagstiftning. Teori varvas med diskussioner och praktiska övningar.

Målgrupp

Utländska chefer som arbetar i Sverige. Utbildningen hålls på engelska. Kan även erbjudas som en företagsanpassad utbildning.

Kursinnehåll

  • Regler och skyldigheter som arbetsgivare i Sverige
  • Arbetsmiljölagen samt systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Regler kring arbetsanpassning och rehabilitering & psykosocial arbetsmiljö
  • Regler kring Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vid intresse kontakta: marie.happstadius@fhv-runsten.se