Feedback – att kommunicera som ledare

Ledares kommunikation handlar om så mycket mer än att leverera information, det är ledarens viktigaste verktyg, men också en utmaning och en förmåga som behöver underhåll och utveckling. Ledande forskare pekar på hur ledare återkommande överskattar sin förmåga att ge feedback som har effekt på mottagaren, men också på hur kommunikation, rätt hanterat, är något som driver motivation, prestation och resultat i organisationer. Att träna ledare i feedback och grunder i kommunikation är en viktig investering för att säkra resultat och bra samarbete i verksamheten.

Syfte

Kursen innefattar både föreläsningar och praktiskträning och ger grundkunskaper om beteendets psykologi, varför vi gör som vi gör, och efter utbildningen har du fått lära dig grunder i att ge och ta emot positiv och negativ feedback och ökat din förmåga att analysera egen och andras kommunikation. Kursen är en grundläggande ledarskapsutbildning och kan med fördel anpassas och utvidgas utifrån din organisations behov, kontakta oss gärna med frågor om det.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer och arbetsledare men också HR-ansvariga och andra som vill utveckla ledarskap i sina organisationer.

Kursinnehåll

  • Varför gör vi som vi gör, vad påverkar våra beteenden?
  • Vad är förutsättningar för motivation?
  • Olika former av kommunikation och dess effekt.
  • Vad är feedback och vad vill vi uppnå?
  • Träning i olika typer av feedback. Hur den ges och till vem?
  • Övningar i feedback utifrån verklighetsnära case.

Föreläsare

Johan Sjö är organisationspsykolog med bred erfarenhet av att utveckla ledare och ge stöd kring problem i organisationer. Han har arbetat med en lång rad företag, branscher och olika offentliga organisationer. Johan har egen ledarerfarenhet och breda kunskaper inom ledarskapsteori och arbetsmiljöarbete. Han är en mycket uppskattad och efterfrågad föreläsare som gör teori enkel att förstå och gärna delar gärna med sig av praktiska erfarenheter och tips. Har ni frågor angående utbildningen skicka ett mail till johan.sjo@jsorganisation.net 

Ersättning på mellan 50-70 % för arbetsmiljöutbildningar går att söka via AFA försäkringar. Läs mer på https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/

Vid intresse kontakta

marie.happstadius@fhv-runsten.se

 

Anmälan är bindande. Avbokning skall ske senast 10 dagar före utbildningsstart, annars debiteras full kursavgift. Vid förhinder finns möjlighet att överlåta platsen till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare.