Hälsoundersökningar

Företagshälsan Runstenen utför hälsofrämjande insatser som tex hälsoprofiler med konditionstest, allmänna hälsoundersökningar och medicinska kontroller i arbetet enligt föreskriften AFS 2005:6. Medicinska kontroller är ett samlingsnamn på olika medicinska åtgärder som till exempel hälsoundersökningar och läkarundersökningar vars syfte är att tidigt upptäcka ohälsa i arbetsmiljön, skydda känsliga individer och förhindra olycksfall.

Exempel på tjänster som vi erbjuder:

 • Riktade hälsoundersökningar för buller och vibrationsarbete
 • Hälsoprofiler med konditionstest enligt Ekblom-Bak
 • Hälsosamtal för att motivera, informera och stötta individer till en hälsosam livsstil
 • Riktade hälsoundersökningar mot bildskärmsarbete
 • Allergiframkallande kemiska ämnen, (härdplaster)
 • Intyg för arbete på hög höjd (Mast- och stolpintyg)
 • Sjöfartsintyg
 • Nattarbete
 • Asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fiber
 • Bly och Kadmium
 • Körkortsintyg
 • Nyanställningsundersökningar med alkohol och drogtest
 • Arbets – EKG erbjuds i egen regi
 • Medicinsk kontroll för handintensivt arbete
 • Spårbunden trafik
 • Spårbunden trafik-lokförare

För dig som privatperson

Erbjuder vi undersökning för körkortsintyg, hälsoundersökning, intyg för arbete på hög höjd (mast o stolpintyg) samt intyg för havandeskapspenning. Vid intresse kontakta vår växel 040-22 37 20