Arbetsmiljöarbete

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare drabbas av ohälsa eller olycksfall. Företagshälsan Runstenen hjälper er i det systematiska arbetsmiljöarbetet för friska medarbetare och hälsosamma arbetsplatser.

Vi är troligtvis den företagshälsa i Sverige som arbetat längst med att riskbedöma, kartlägga och genomföra medicinska kontroller för vibrationsarbete. Genom ett långt samarbete med Vibrosense Dynamics kan vi stolt säga att vi också är först i landet med att använda den senaste tekniken inom vibrationstester.

Exempel på tjänster som vi erbjuder:

  • Rådgivning och stöd av företagets Systematiska arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Kartläggningar och mätningar av den fysiska arbetsmiljön för till exempel buller, vibrationer, ljus och luft/klimat mm.
  • Aktuell information om nya lagar och författningar
  • Kartläggning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
  • Hjälp och rådgivning före eller efter inspektion från Arbetsmiljöverket
  • Ergonomiska kartläggningar och riskbedömningar vid tex tunga lyft eller bildskärmsarbete
  • Medverkan vid Skyddsronder och Skyddskommittéer
  • Företagssköterskerond och mottagning ute på plats hos kund
  • Rådgivning och hjälp vid förändringar i arbetsmiljön som vid ombyggnationer, inför investering av nya verktyg eller införandet av nya kemikalier
  • Riskbedömning för handintensivt arbete

Vill du veta mer så kontakta reino.lindberg@fhv-runsten.se