Om oss

Välkommen till företagshälsan Runstenen. Vi startade vår verksamhet på 1970-talet och har idag mer än 40 års erfarenhet inom företagshälsovård. Vi är en personlig företagshälsa som månar om våra kundföretag och genom ett högt engagemang skräddarsyr vi lösningar som verkligen gör skillnad för våra kunder.

Företagshälsan Runstenen består av specialister inom arbetsmiljö, hälsa, arbetsrelaterad sjukvård och rehabilitering. Våra kunder har tillgång till bred expertkunskap som hjälper företagen i deras långsiktiga arbetsmiljöarbete och strävan mot friska medarbetare och hälsosamma arbetsplatser. Vi har mycket god kännedom om olika branscher som tex motorbranschen, byggbranschen, vindkraftbranschen samt el- och verkstadsindustri vilket kräver specialistkompetens hos vår personal. Bland våra kunder finns även många tjänstemannaföretag.

Vi finns i nyrenoverade lokaler i både Malmö och Helsingborg samt ingår i Riksnära Företagshälsor www.riksnara.se. Därigenom kan vi vid behov erbjuda företagshälsovård i hela Sverige.

Företagshälsan Runstenen är ett stabilt företag med högsta kreditvärdighet enligt UC Risk. Vi ingår i Motorhälsan i Skåne AB och är medlemmar i Sveriges Företagshälsor. Vi är en auktoriserad företagshälsa samt Certifierade enligt ISO 9001:2015.

Vår övertygelse är att om de anställda mår bra, mår företaget bra och produktiviteten ökar.

Vår ambition är att arbeta strategiskt och långsiktigt tillsammans med våra kunder för att skapa en sund och säker arbetsmiljö som bidrar till företagens hållbara utveckling.

Vår affärsidé är att skapa en sund säker arbetsmiljö och hälsa som medverkar till kundföretagens utveckling.

Vår vision är en nollvision i psykiska och fysiska skador och olyckor hos våra kundföretag.