Rehabilitering och arbetsrelaterad sjukvård

De mest avgörande insatserna är de som görs innan en anställd blir sjuk. Våra företagssköterskor och företagsläkare arbetar dagligen med förebyggande rehabilitering samt med pågående rehabärenden. Då vår personal är väl förtrogen med olika branscher kan vi lättare hitta åtgärder som antingen förhindrar en sjukskrivning eller underlättar återgång i arbete.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du få bidrag för insatser gjorda av företagshälsan för att förebygga och förkorta en sjukskrivning. Det gäller bland annat för upprepad korttidsfrånvaro och signaler på ohälsa, när arbetsförmågan är oklar, när det finns risk att den anställde blir långvarigt sjukskriven eller vid svårigheter för den anställde att återgå i arbete. Vill du veta mer kontakta marie.happstadius@fhv-runsten.se. eller läs mer på försäkringskassan.

Exempel på tjänster som vi erbjuder:

  • Rehabiliteringsinsatser
  • Arbetsförmågebedömning
  • Tidiga bedömningssamtal i syfte att förebygga sjukfrånvaro
  • Rådgivning och chefstöd
  • Förstadagsintyg
  • Sjuk och friskanmälan
  • Alkohol och drogrehabilitering
  • Arbetsrelaterad sjukvård
  • Lagstadgade hälsoundersökningar med tjänstbarhetsintyg