Alkohol och drogtester

Vi genomför alkoholtester och drogtester tex i samband med nyanställningsundersökning, vid misstanke, olycka eller slumpmässiga kontroller enligt företagets önskemål.

Vill du veta mer så kontakta asa.martensson@fhv-runsten.se.