Grundutbildning i Bättre Arbetsmiljö (BAM)

Syfte

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljöfrågor och en god förståelse för arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och skyddsombudens roll. Föreläsningar varvas med grupparbeten och diskussioner och hålls under ledning av arbetsmiljöingenjör, ergonom, företagsläkare och företagssköterska. Utbildningen genomförs enligt PREVENTS modell för individuellt lärande.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som i sitt arbete behöver kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Kursinnehåll

  • Grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagstiftning och systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsgivaren och arbetstagarens skyldigheter och rättigheter
  • Identifiera och riskbedöma arbetsmiljön
  • Psykosocial arbetsmiljö
  • Arbetsanpassning och rehabilitering
  • Förekomst och hantering av alkohol och droger på arbetsplatsen
  • Fysisk arbetsmiljö
  • Ergonomi och hälsofrämjande arbete

Ersättning på mellan 50-70 % för arbetsmiljöutbildningar går att söka via AFA försäkringar. Läs mer på https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/

Datum: 6, 13, 16 november, kl. 08:30-16:00                              FULLSATT

Datum: 20, 22, 27 november, kl. 08:30-16:00                           Sista anmälningsdag: 20 oktober

OBS! Utbildningen omfattar alla tre dagarna

Anmälan görs till

 marie.happstadius@fhv-runsten.se

Kurskostnad: 8 900:- exkl. moms/deltagare

 

Anmälan är bindande. Avbokning skall ske senast 10 dagar före utbildningsstart, annars debiteras full kursavgift. Vid förhinder finns möjlighet att överlåta platsen till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare.