Stress och stresshantering

Syfte

Tempot i arbetslivet ökar allt mer. Att vara effektiv, produktiv och energisk förväntas både i arbetslivet och privat. Men vad händer när vi känner oss stressade och hur fungerar det? Utbildningen ger en fördjupad insikt i vad stress är samt hur det påverkar oss både på individ- och organisationsnivå. Du får ökade kunskaper och verktyg i hur man kan förebygga stress. Föreläsningar varvas med grupparbeten, diskussioner och praktiska övningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till både arbetstagare och arbetsgivare som vill veta mer om vad stress är och hur man kan förebygga det både på individnivå samt organisationsnivå.

Kursinnehåll

  • Vad är stress och hur reagerar kroppen på stress?
  • Lär dig tolka varningssignaler och symptom på stress både hos dig själv och andra
  • När blir stress en hälsorisk?
  • Utbränd eller utarbetad, var går gränsen?
  • Arbetsrelaterad stress
  • Hur kan man arbeta systematiskt på företaget med att förebygga stress?
  • Energibalans och återhämtning
  • Verktyg och strategier för att hantera stress
  • Plan för förändring
  • Friskfaktorer

Vid intresse kontakta marie.happstadius@fhv-runsten.se