Att förebygga och hantera konflikter

Konflikter kan vara bland det mest kostsamma och energikrävande en organisation råkar ut för. Fel hanterat riskerar konflikter att övergå i allvarliga arbetsmiljöproblem som tömmer företag på talanger och resultat. Rätt hanterat och förebyggt kan konflikter vara en väg till högpresterande team och goda relationer. Att besitta kunskaper kring konflikter är en del av de kunskapskrav som arbetsmiljöverkets föreskrifter ställer på ledare och en viktig investering för hållbara och lönsamma verksamheter.

Syfte

Kursen innefattar både föreläsningar och praktiskträning och ger grundläggande kunskaper om hur konflikter uppstår och kan hanteras på individ-, grupp- och organisationsnivå. Kursen ger träning i att hålla samtal i pressade och svåra situationer. Kursen ger också viktig kunskap om hur konflikter, rätt hanterat, kan utveckla grupper till högpresterande team.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som i sitt arbete behöver mer kunskaper om hur konflikter kan förebyggas och hanteras.

Kursinnehåll

  • Grundläggande kunskaper om hur olika konflikter kan analyseras, förebyggas och hanteras.
  • Träning i att planer och genomföra konflikthantering i sak- och personkonflikter.
  • Kunskaper om beteende psykologi och varför vi gör som vi gör.
  • Hantera egna och andras känslor i konfliktsituationer.
  • Kunskaper om konflikters betydelse för grupputveckling.
  • Träning i att möta individer i svåra samtalssituationer.
  • Vanligaste misstagen i konflikthantering och hur man undviker dem.

Föreläsare

Johan Sjö är organisationspsykolog med bred erfarenhet av att utveckla ledare och ge stöd kring problem i organisationer. Han har arbetat med en lång rad företag, branscher och olika offentliga organisationer. Johan har egen ledarerfarenhet och breda kunskaper inom ledarskapsteori och arbetsmiljöarbete. Han är en mycket uppskattad och efterfrågad föreläsare som gör teori enkel att förstå och gärna delar gärna med sig av praktiska erfarenheter och tips.

 

Datum: 3 oktober  kl. 08:30-16:00                              Sista anmälningsdag:  19 september

Anmälan görs till

 marie.happstadius@fhv-runsten.se

Kurskostnad: 4 400:- exkl. moms/deltagare. Ingår frukost/lunch/eftermiddagsfika

Anmälan är bindande. Avbokning skall ske senast 10 dagar före utbildningsstart, annars debiteras full kursavgift. Vid förhinder finns möjlighet att överlåta platsen till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare.