Utbildning krishantering vid allvarliga händelser

Det är viktigt som arbetsgivare att ha kunskap och beredskap för kriser & allvarliga händelser. På denna utbildning utgår vi ifrån forskning inom bland annat psykologi avseende stöd & insatser vid kris- och traumatiska situationer samt vad som gäller enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter, lagar och förordningar. Både förebyggande insatser samt vilka åtgärder, rutiner, kunskaper & förhållningssätt som behövs för att skapa ökad trygghet & kunna hantera eventuella krissituationer. Teorier kommer att varvas med exempel & övningar.

Syfte:  att få kunskaper och verktyg utifrån gällande föreskrifter, OSA och forskning inom kris och trauma för att skapa bättre beredskap och trygghet i krissituationer.

Kursinnehåll:

  • Vad är en kris? Definitioner och förståelse. Vad säger forskningen?
  • Akuta kriser och dess förlopp
  • Hur fungerar hjärnan under och efter en kris?
  • Krisreaktioner, akut stressyndrom, post traumatiskt stressyndrom (PTSD)
  • Förståelse för traumatiserade människor, reaktioner och teorier.
  • Hur bemöter man människor i kris och sorg samt hur ska man göra i krissituationer?
  • Sekundär traumatisering; ”stöd och hjälp till hjälpare”
  • Rutiner som ska finnas på arbetsplatsen enligt AFS om kriser och allvarliga händelser
  • Hot och våld på arbetsplatsen: Riskfaktorer, kartläggning och krav enligt AFS

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, HR och andra som i sitt arbete behöver mer kunskap om krisstöd.

Kursledare: Linda Nordin leg. Psykolog, fil dr psykologi med inriktning kris & trauma, organisationskonsult. Linda är en erfaren föreläsare som bl.a. undervisar på Lunds universitet.

Plats: Jägersrovägen 80 B, Malmö.

Utbildningsdagar: Utbildningen är förlagd på två halvdagar, kl. 08:30-12:00

Datum: Utbildningen kommer gå under hösten 2024. Datum kommer                                     Sista anmälningsdag: 

Anmälan till marie.happstadius@fhv-runsten.se

Kurskostnad: 4400 kr/deltagare exkl. moms. Ingår frukost

 

 

Anmälan är bindande. Avbokning skall ske senast 10 dagar före utbildningsstart, annars debiteras full kursavgift. Vid förhinder finns möjlighet att överlåta platsen till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare.