Repetitionskurs av grundutbildning i Bättre Arbetsmiljö (BAM)

Syfte

Uppdatering av grundläggande kunskaper i arbetsmiljöfrågor, stimulera och väcka intresse samt få verktyg att hantera arbetsmiljöfrågor.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare och skyddsombud som genomgått grundutbildningen i Bättre Arbetsmiljö och som är i behov av en repetition.

Kursinnehåll

  • Repetition av arbetsmiljölagstiftning och systematiskt arbetsmiljöarbete utefter ny uppdaterad föreskrift.
  • Psykosocial arbetsmiljö
  • Arbetsanpassning och rehabilitering
  • Förekomst och hantering av alkohol och droger på arbetsplatsen
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Belastningsergonomi

Vid intresse kontakta  marie.happstadius@fhv-runsten.se

 

Anmälan är bindande. Avbokning skall ske senast 10 dagar före utbildningsstart, annars debiteras full kursavgift. Vid förhinder finns möjlighet att överlåta platsen till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare.