Utbildning i Första hjälpen med krisstöd, AFS 1999:7

Varje dag inträffar det olyckor och akuta sjukdomar i samhället och på våra arbetsplatser. Att tidigt kunna identifiera ett akut läge samt kunna ge första hjälpen kan ha avgörande betydelse för den drabbades överlevnad och rehabilitering.

Syfte

Efter utbildningen skall du kunna bedöma olycksplatsen, den skadades eller sjukes tillstånd, samt kunna ge första hjälpen. Utbildningen innehåller både teoretisk undervisning och praktiska övningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som ska bli förstahjälpare på arbetsplatsen samt de personer som är i behov av en repetitionsutbildning.

Kursinnehåll

  • Hjärt- lungräddning, (HLR), och användning av hjärtstartare
  • Bedöma olycksplatsen och den skadades eller sjukes tillstånd
  • Första hjälpen vid akut skada eller sjukdom vid t.ex. fallolycka, sårskada, hjärtinfarkt, diabetes, epilepsi och stroke.
  • Åtgärder vid luftvägsstopp
  • Åtgärder för att ta hand om den drabbade på bästa sätt
  • Hur ska första hjälpen med krisstöd planeras och organiseras på arbetsplatsen i syfte att upprätthålla en god beredskap?

Datum: 6 maj                            Sista anmälningsdag:  25 april

Anmälan görs till

 marie.happstadius@fhv-runsten.se

Kurskostnad: 3 650:- exkl. moms/deltagare. Ingår frukost/lunch/eftermiddagsfika

Anmälan är bindande. Avbokning skall ske senast 10 dagar före utbildningsstart, annars debiteras full kursavgift. Vid förhinder finns möjlighet att överlåta platsen till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare.