Utbildning för chefer i stress och stresshantering

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en fördjupad insikt i vad stress är och hur det påverkar oss på individnivå och organisationsnivå samt att få kunskaper i hur man som chef kan arbeta med att förebygga stress i organisationer.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer och HR-personal som vill få ökad kunskap om vad stress är och hur man kan arbeta förebyggande på både individ- och organisationsnivå.

Kursinnehåll

  • Vad är stress?
  • När blir stress en hälsorisk?
  • Tidiga tecken på stress
  • Vad kan orsaka stress på arbetet?
  • Utbränd eller utarbetad, var går gränsen?
  • Hur kan man arbeta systematiskt på arbetet för att förebygga stress och ohälsa?
  • Vad kan arbetsgivaren göra-chefens ansvar?
  • Vad kan man själv göra för att förebygga stress?
  • Återhämtning och friskfaktorer
  • Vinster med att förebygga

Exempel på kartläggning av stressfaktorer på den egna arbetsplatsen

Metod

Kursen omfattar två tillfällen, en heldag och en halvdag med ett par veckors mellanrum. föreläsningar varvas med diskussioner och grupparbeten. Under utbildningen får du under handledning av organisationspsykolog genomföra en tillämpningsuppgift och analysera hur ohälsosam arbetsbelastning kan förstår och förebyggas för medarbetarna.

Kursledare

Åsa Mårtensson är företagssköterska med många års erfarenhet av arbete med individer som drabbats av stressrelaterad ohälsa. Hon har också arbetat mycket med förebyggande insatser för chefer och HR-personal samt är en mycket uppskattad föreläsare.

Johan Sjö är organisationspsykolog med bred erfarenhet av att utveckla ledare och ge stöd kring problem i organisationer. Han har arbetat med en lång rad företag, branscher och offentliga organisationer. Johan har egen ledarerfarenhet och breda kunskaper inom ledarskapsteori och arbetsmiljöarbete. Han är en mycket uppskattad och efterfrågad föreläsare som gör teori enkel att förstå och delar gärna med sig av praktiska erfarenheter och tips.

Kurslängd: 1 ½ dag

Vid intresse kontakta:

 asa.martensson@fhv-runsten.se

Kurskostnad: 6 200:-/deltagare

 

Anmälan är bindande. Avbokning skall ske senast 10 dagar före utbildningsstart, annars debiteras full kursavgift. Vid förhinder finns möjlighet att överlåta platsen till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare.