Härdplaster & allergiframkallande ämnen AFS 2014:43

Syfte

Utbildningen ger kännedom om kemiska arbetsmiljörisker och förebyggande åtgärder. Arbetstagare som exponeras för allergiframkallande kemiska produkter samt personer i arbetsledande ställning skall utbildas om risker och förebyggande åtgärder vart femte år.

Målgrupp

Kursen vänder sig till arbetstagare och arbetsledare som i sitt arbete kommer i kontakt med och hanterar härdplaster/allergiframkallande kemiska produkter enligt AFS 2014:43. Utbildningen är obligatorisk för de som hanterar härdplaster i arbetet.

Kursinnehåll

  • Lagstiftning och ansvar
  • Hur härdplaster och lösningsmedel påverkar människan
  • Exponeringsvägar & hantering av härdplaster
  • Personlig skyddsutrustning
  • Hur säkerhetsdatablad ska tolkas

 

Utbildningen ska kunna styrkas med ett högst fem år gammalt intyg. Så för de som gick utbildningen för mer än fem år sedan, är det dags igen!

 

Datum tillfälle 1 : 9 februari                                              Sista anmälningsdag: 26 februari

Datum tillfälle 2: 12 april                                                    Sista anmälningsdag: 28 mars

Utbildningen är på 3 h och går kl. 08.30-11:30. Frukost ingår

 

Anmäl dig här! marie.happstadius@fhv-runsten.se

Kurskostnad: 1 750:-exkl. moms/deltagare. Ingår frukost

Anmälan är bindande. Avbokning skall ske senast 10 dagar före utbildningsstart, annars debiteras full kursavgift. Vid förhinder finns möjlighet att överlåta platsen till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare.