Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

Utbildningen ger en praktisk introduktion till Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö från 2016. Innehåller bland annat regler kring arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling och syftar till att minska arbetsrelaterad ohälsa. Omfattar alla verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning.

Syfte

Syftet med utbildningen är ökad förståelse av föreskriftens innebörd samt kunskap om vilka krav som ställs. Fokus ligger på det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare och skyddsombud. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner under ledning av arbetsmiljöingenjör och företagssköterska.

Kursinnehåll

  • Bakgrund och syfte med föreskriften
  • Krav som ställs på arbetsgivaren
  • Vad är organisatorisk och social arbetsmiljö?
  • Regler kring arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling
  • Tidiga signaler på ohälsosam arbetsbelastning
  • Samband med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Att riskbedöma och sätta mål för organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Framgångsfaktorer och utmaningar

Plats: Jägersrovägen 80 B, Malmö. Ingår frukost, lunch, em. fika

Vid intresse kontakta marie.happstadius@fhv-runsten.se 

 

Ersättning på mellan 50-70 % för arbetsmiljöutbildningar går att söka via AFA försäkringar. Läs mer på https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/

 

 

Anmälan är bindande. Avbokning skall ske senast 10 dagar före utbildningsstart, annars debiteras full kursavgift. Vid förhinder finns möjlighet att överlåta platsen till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare.