Hjärt- och lungräddning, HLR

Varje år drabbas ca 5500 personer av plötsligt hjärtstopp. Detta kan hända alla åldrar och i många sammanhang. På arbetsplatsen, i hemmet vid idrottsutövning, elolyckor, nedkylning, trauma m.m. Kunskap om hjärt-lungräddning kan bokstavligen betyda skillnaden mellan liv och död för den drabbade.

Syfte

Att kunna ge hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare i syfte att rädda liv.

Målgrupp

Samtliga på arbetsplatsen bör kunna HLR.

Kursinnehåll

  • Introduktion i Hjärt- och lungräddning, HLR
  • Kunna identifiera hjärtstopp
  • Praktisk träning i HLR
  • Praktisk träning i hur man använder en hjärtstartare
  • Åtgärder vid luftvägsstopp
  • Stabilt sidoläge

Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning och efter genomförd utbildning erhålls ett kompetenskort. Vi tillämpar Svenska HLR rådets kursprogram för hjärt- lungräddning och utbildningen utförs av utbildade HLR instruktörer.

 

Vid intresse kontakta marie.happstadius@fhv-runsten.se