Tobaksavvänjning

Att sluta röka eller snusa är ett stort beslut men fördelarna är många när man lyckas. Bättre hälsa, mer energi, bättre smaksinne och mer pengar över är bara några exempel på de vinster man gör.

Många gånger kan det finnas ett behov av att få hjälp och stöd med att lyckas. En bra metod är att möta andra människor i samma situation och både få och ge stöd under avvänjningen. Vi erbjuder en tobaksavvänjningskurs, där man träffas en gång i veckan sex veckor i rad. Därefter träffas man efter tre månader, sex månader och eventuellt efter ett år.

Vid intresse kontakta företagssköterska: charlotte.nilsson@fhv-runsten.se