Hälsoundersökningar

Företagshälsan Runstenen utför hälsofrämjande insatser som tex hälsoprofiler med konditionstest, allmänna hälsoundersökningar och medicinska kontroller i arbetet enligt föreskriften AFS 2005:6. Medicinska kontroller är ett samlingsnamn på olika medicinska åtgärder som till exempel hälsoundersökningar och läkarundersökningar vars syfte är att tidigt upptäcka ohälsa i arbetsmiljön, skydda känsliga individer och förhindra olycksfall.

Exempel på tjänster som vi erbjuder:

 • Riktade hälsoundersökningar för buller och vibrationsarbete
 • Hälsoprofiler med konditionstest enligt Ekblom-Bak
 • Hälsosamtal för att motivera, informera och stötta individer till en hälsosam livsstil
 • Riktade hälsoundersökningar mot bildskärmsarbete
 • Allergiframkallande kemiska ämnen, (härdplaster)
 • Mast- och stolpintyg
 • Sjöfartsintyg
 • Nattarbete
 • Asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fiber
 • Bly och Kadmium
 • Körkortsintyg
 • Nyanställningsundersökningar med alkohol och drogtest
 • Arbets – EKG erbjuds i egen regi