• Våra utbildningar hösten 2016

  Vi fortsätter med utbildning i den nya föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö. Den har haft en stor efterfrågan och fått mycket fina utvärderingar.

  Innehåll:
  - Första hjälpen och krisstöd, AFS 1999:7
  - Stresshantering
  - Grundutbildning i Bättre Arbetsmiljö (BAM)
  - Organisatorisk och social arbetsmiljö.

  Ny föreskrift om psykosocial arbetsmiljö och kränkande särbehandling Läs mer här >>

  Ny diagnostisk metod för att undersöka känseln i händer