Vår övertygelse är att om de anställda mår bra, mår företaget bra och produktiviteten ökar!

Företagshälsan Runstenen består av specialister inom bland annat arbetsmiljö, hälsa, arbetsrelaterad sjukvård och rehabilitering.

Vårt mål är att arbeta strategiskt och långsiktigt med våra kunder för att skapa en sund och säker arbetsmiljö. Vår övertygelse är att om de anställda mår bra, mår företaget bra och produktiviteten ökar.

Utbildningar 2017

Vi fortsätter med utbildning i den nya föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö. Den har haft en stor efterfrågan och fått mycket fina utvärderingar.
Läs mer här >>