Repetitionskurs av grundutbildning i Bättre Arbetsmiljö (BAM)

Syfte

Uppdatering av grundläggande kunskaper i arbetsmiljöfrågor, stimulera och väcka intresse samt få verktyg att hantera arbetsmiljöfrågor.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare och skyddsombud som genomgått grundutbildningen i Bättre Arbetsmiljö och som är i behov av en repetition.

Kursinnehåll

  • Repetition av arbetsmiljölagstiftning och systematiskt arbetsmiljöarbete utefter ny uppdaterad föreskrift.
  • Psykosocial arbetsmiljö
  • Arbetsanpassning och rehabilitering
  • Förekomst och hantering av alkohol och droger på arbetsplatsen
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Belastningsergonomi

Kursdag kommer inom kort

Anmälan senast: 

Utbildningen kommer hållas digitalt via Microsoft Teams. Ersättning på mellan 50-70 % för arbetsmiljöutbildningar går att söka via AFA försäkringar. Läs mer på https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/

Anmäl dig här! marie.happstadius@fhv-runsten.se

Kurskostnad: 3 500:-/deltagare