Repetitionskurs av grundutbildning i Bättre Arbetsmiljö (BAM)

Syfte

Uppdatering av grundläggande kunskaper i arbetsmiljöfrågor, stimulera och väcka intresse samt få verktyg att hantera arbetsmiljöfrågor.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare och skyddsombud som genomgått grundutbildningen i Bättre Arbetsmiljö och som är i behov av en repetition.

Kursinnehåll

  • Repetition av arbetsmiljölagstiftning och systematiskt arbetsmiljöarbete utefter ny uppdaterad föreskrift.
  • Psykosocial arbetsmiljö
  • Arbetsanpassning och rehabilitering
  • Förekomst och hantering av alkohol och droger på arbetsplatsen
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Belastningsergonomi

Vid intresse kontakta: marie.happstadius@fhv-runsten.se