Att Leda på distans

Bakgrund

Det senaste året och pandemin har varit utmanade för arbetsmiljön på många olika sätt. Chefer och organisationer har behövt förändra sitt arbetssätt och behövt ställa om sin verksamhet till att leda mer på distans då medarbetare arbetar helt eller delvis hemifrån. Att leda på distans skapar både utmaningar och möjligheter för dig som ledare i att vara närvarande, tillgänglig och tydlig för dina medarbetare. Detta innebär nya utmaningar och svårigheter för ledare att hitta nya tillvägagångssätt och metoder för att kunna leda verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Hur säkerställer man som chef att de anställda mår bra när man inte träffas fysiskt? Vilka skyldigheter gäller vid hemarbete? Frågorna är många och behovet av ny kunskap och metoder för att leda på distans har framkommit.

Mål och syfte

Den här utbildningen syftar till att stötta cheferna i att leda på distans genom att ge ökad kunskap om området utifrån modern forskning kopplat till konkreta situationer och utmaningar i den egna arbetsvardagen. Målet är att öka chefernas förmåga och trygghet i att leda på distans samt att frigöra potential och undanröja hinder för att leda på distans.

Innehåll: Kunskapspåfyllnad kring distansledarskap. Genomgång av utmaningar och möjligheter kopplade till att leda på distans. Strategier för ett effektivt distansledarskap.

Utbildningen varvar teori med praktisk träning.

Kursledare: Johanna Rådeström, Leg psykolog, Specialist i arbets- och organisationspsykologi. Johanna har lång erfarenhet av ledarutveckling och att utbilda samt coacha chefer på olika nivåer. Hon delar med sig av sin kunskap och ger konkreta tips och råd för hur du som chef kan öka din förmåga att leda på distans.

Ersättning på mellan 50-70 % för arbetsmiljöutbildningar går att söka via AFA försäkringar. Läs mer på https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/

Vid intresse kontakta

 marie.happstadius@fhv-runsten.se