Arbetsmiljöutbildning

Syfte

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljöfrågor och en god förståelse för arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och skyddsombudens roll.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som i sitt arbete behöver kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Kursinnehåll

  • Grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagstiftning och systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsgivaren och arbetstagarens skyldigheter och rättigheter
  • Identifiera och riskbedöma arbetsmiljön
  • Psykosocial arbetsmiljö
  • Arbetsanpassning och rehabilitering
  • Hantering av förekomst av alkohol och droger på arbetsplatsen
  • Organisatorisk & social arbetsmiljö
  • Belastningsergonomi & bildskärmsarbete

Ersättning på mellan 50-70 % för arbetsmiljöutbildningar går att söka via AFA försäkringar. Läs mer på https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/

Utbildningstillfälle: Datum kommer inom kort      

Plats:  

Anmälan görs till

 marie.happstadius@fhv-runsten.se

Kurskostnad: 6 900:- exkl. moms/deltagare

 

Anmälan är bindande. Avbokning skall ske senast 10 dagar före utbildningsstart, annars debiteras full kursavgift. Vid förhinder finns möjlighet att överlåta platsen till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare.