Uppdaterad information gällande Corona virus 13/3

Riktlinjer från Företagshälsan Runstenen gällande Covid-19

2020-03-13

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer innebär att om man känner sig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska man försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning

Dessa riktlinjer innebär också att du inte ska besöka oss på Företagshälsan på planerade besök om du känner dig sjuk. Ring 040-22 37 20 så hjälper vi till att boka ny tid.

Allmänna frågor om coronaviruset hänvisas till det nationella informations numret 113 13.

 

Förstadagsintyg

Med anledning av Folkhälsomyndighetens ändrade riskbedömning 2020-03-10, kommer vi inte att ta emot fysiska besök om den anställde har feber, förkylning eller luftvägsbesvär. Vi kommer vid misstänkta fall att hänvisa vidare till Vårdguiden 1177. Vi kommer i dessa fall utfärda förstadagsintyg per telefon pga. risken för smittspridning.

Smittbärarpenning

Vad gäller intyg för smittbärarpenning handhas detta av sjukvården och inte av företagshälsan då beslut om karantän tas av smittskyddsläkare. Läs mer på

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anställd/smittbararpenning

 

Utlandsresor

Kunder som har anställda som reser i utlandet och framför allt till platser med kända utbrott hänvisas att kontinuerligt hålla sig uppdaterade på UD:s hemsida då det aktuella smittläget kan förändras snabbt http://www.ud.se UD tillhandahåller aktuell information och rekommendationer. Man kan även ladda ner appen ”UD Resklar ”på mobiltelefonen. Den ger uppdaterad information inför resa och under pågående resa.

Man kan också hålla sig uppdaterad genom att gå in på hemsidor hos lokala myndigheter samt söka information på WHO:s hemsida http://www.who.int Vid tjänsteresa kan det vara bra att via sitt försäkringsbolag kolla upp vilka regler som gäller om resan måste avbrytas, samt hålla sig uppdaterad via sitt resebolag.

Förebyggande åtgärder

För att minska smittspridningen rekommenderar Folkhälsomyndigheten följande åtgärder:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, vid mathantering och efter toalettbesök. Tänk på att en handtvätt ska ta 30 sekunder för att vara fullständig. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
  • Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som sen ska kastas.
  • Undvik att röra vid ansikte och ögon
  • Undvik folksamlingar, tex buss och tåg.

Ytterligare frågor och svar kring Coronavirus hittar du hos Folkhälsomyndigheten

http://www.folkhalsomyndigheten.se