Uppdaterad information angående Corona virus 27/3

Till dig som är vår företagskund

Vi är många som känner en viss oro och funderar på hur Coronavirusets utbrott kommer påverka oss över tid. Sannolikt kommer vi alla att drabbas på något vis, om inte av viruset självt, så av följderna av det. Därför är det extra viktigt att alla gör vad vi kan och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att:

  • Stanna hemma om du är sjuk och ytterligare två dygn efter att du blivit frisk.
  • Hosta och nys i armvecket
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

Läs mer om hur du kan förhindra smittspridning på  http://www.folkhalsomyndigheten.se/covid19

Nya regler från Försäkringskassan den 27/3 gällande beslut om sjukpenning utan läkarintyg. Läs mer på  http://www.forsakringskassan.se

Bra arbetsmiljö i Corona tider. Tips, mallar och checklistor för tex. riskbedömning gällande smittspridning och distansarbete finns på http://www.prevent.se

Vi på företagshälsan arbetar hårt med att stötta arbetsgivare och deras anställda i den situation som nu råder. I nuläget är det ett starkt fokus på rådgivning och olika typer av stödinsatser men vår övriga verksamhet pågår precis som vanligt. Insatserna som görs är allt ifrån riskbedömningar vid hemarbete eller vid hög arbetsbelastning, stödsamtal till chefer och medarbetare etc. I rådande stund kan det handla om frågor kring oro och stress från anställda och kollegor. Vi fortsätter med samtalsstöd som vanligt men om anställda eller chefer inte önskar fysiska möten eller är hemma med symtom så erbjuder vi samtal via Skype/telefon/teams. Detta kan i viss mån även gälla uppföljning vid rehabilitering. Skulle det bli aktuellt erbjuder vi extra krisstöd. Detta gäller både till chefer, för att få stöd att navigera och hantera egen eller andras oro, som till enskild medarbetare.

Ingen personal hos oss får vara i tjänst om de har symptom på förkylning eller liknande. Vi meddelar våra kunder samma sak, att ingen med symptom får besöka oss. I sådant fall tar vi möten via telefon/Skype eller hjälper till att boka en ny tid. Avbokningsregler gäller men under rådande omständigheter har vi dragit ner vår avbokningsregel från 24 till 12 timmar före avtalad tid vid symtom.

Ta hand om er och tveka inte att höra av er om ni har några frågor!

Vänliga hälsningar Personalen på Företagshälsan Runstenen

            info@fhv-runsten.se                              Tfn Malmö 040 – 22 37 20, Tfn Helsingborg 042 22 58 60