Nya regler för medicinska kontroller fr.o.m. 2019-11-01

Nya regler för medicinska kontroller från den 1 november 2019

Vad innebär detta för Runstenens kunder?

Beställningsprocessen för de medicinska kontrollerna ska dokumenteras

Erbjuda medicinsk kontroll ersätts med begreppet anordna medicinsk kontroll. Vilket innebär att arbetsgivaren ska:

1. Informera arbetstagaren om vad och varför det behövs

2. Informera arbetstagaren om att medicinsk kontroll är frivillig

3. Informera arbetstagaren om att tjänstbarhetsintyg krävs för vissa arbeten

4. Informera arbetstagaren om hur länge tjänstbarhetsintyget gäller och för vilka arbeten

5. Erbjuda medicinsk kontroll

6. Ta reda på hur många som ska delta i den medicinska kontrollen

7. Beställa medicinsk kontroll, som ska inkludera återkoppling

8. Beställa medicinsk kontroll för tjänstbarhetsbedömning

9. Beställa tjänstbarhetsintyg

10. Informera företagshälsan om de riskbedömningar som ligger till grund för beställningen

Allt detta ska dokumenteras. På Arbetsmiljöverkets hemsida kommer en blankett finnas som uppfyller dokumentationskraven. Där kommer även vägledningar för arbetsgivare och utförare finnas. Runstenen kan hjälpa till med riskbedömning inför beställning.

Medicinska kontroller vid handintensivt arbete införs

Handintensivt innebär ett arbete med snabba handrörelser kombinerat med kraft (förenklad beskrivning). Utsatta yrken är montörer, lokalvårdare, handpaketerare m.fl. Många av Runstenens kunders anställda har besvär i hand, arm, skuldra och nacke som kan bero på handintensivt arbete.

Krav på riskbedömning gäller från den 1 november 2019. Runstenen hjälper gärna till. Vi har utbildat oss i de senaste undersökningsmetoderna för att kunna göra en korrekt och effektiv bedömning.

Innan den 31 oktober 2021 ska de som har handintensivt arbete få medicinsk kontroll. Där är alltså två år på att göra riskbedömningar. Men vi rekommenderar att ni startar i tid.

Begreppet försumbar införs

I några av de medicinska kontrollerna står det att de inte behöver göras om exponeringen är försumbar. Hur försumbar ska tolkas är i dagsläget oklart (Arbetsmiljöverket ger ingen vägledning) utan det får med tiden utarbetas en praxis för olika branscher. Runstenen håller på att diskutera med olika experter om hur detta kan tolkas.

Vill ni läsa föreskriften se Medicinska kontroller i arbetslivet

Vill du veta mer kontakta per.blomquist@fhv-runsten.se  eller 0709299 863