Företagshälsan Runstenen är först i landet med att erbjuda den senaste tekniken inom vibrationstester

Runstenen är troligtvis den företagshälsa i Sverige som arbetat längst med att riskbedöma, kartlägga och genomföra medicinska kontroller för vibrationsarbete. Som en följd av Arbetsmiljöverkets ökade fokus på vibrationsskador har Företagshälsan Runstenen köpt in två VibroSense Meter II.

Efterfrågan på undersökning av arbetstagare som riskerar att få vibrationsskador på grund av handhållna vibrerande verktyg kommer att öka framöver. Skälet är att Arbetsgivare har en skyldighet att erbjuda medicinska kontroller och att Arbetsmiljöverket under 2019 och 2020 både ökar antalet inspektioner och ställer allt högre krav på arbetsgivarna att minska vibrationsskadorna.

Som ett svar på Arbetsmiljöverkets ökade krav på arbetsgivarna har Runstenen och VibroSense startat ett projekt som syftar till att ta fram en mer effektiv och tidsbesparande screening-metod. Runstenen blir först inom företagshälsovården i Sverige att använda det nyutvecklade instrumentet VibroSense Meter II för detta ändamål.

– Vi har samarbetat med VibroSense i 15 år och ser fram emot att fördjupa samarbetet ytterligare. Med den nya screening-metoden får vi ett enkelt och effektivt verktyg för att hjälpa våra kunder att upptäcka och åtgärda ett allvarligt arbetsmiljöproblem, säger Magnus Sköldbäck, VD Företagshälsan Runstenen.

– Runstenens kliniska data ger oss en unik möjlighet ta fram en optimerad och snabbare undersökning som baseras på verkliga data. Samarbetet med Runstenen betyder att vi kan nå fler kunder inom företagshälsovården. Förutsättningarna inom vårt affärsområde företagshälsovård ser mycket ljusa ut och vi räknar med att ha en ny screening-metod klar under hösten 2019, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics.

Om vibrationsskador

Vibrationsskador orsakade av vibrerande verktyg är idag den vanligaste arbetsskadan i Sverige och utgör totalt 28 % av alla registrerade arbetsskador. Användandet av handhållna vibrerande verktyg ligger på en konstant nivå sedan 10 år tillbaka. I Sverige finns 400 000 arbetstagare som arbetar med handhållna vibrerande verktyg vilka kan ge skador på nerver, blodcirkulation, leder och muskler. De vanligaste symtomen på vibrationsskador är försämrad känsel, domningar, vita fingrar och förlorad finmotorik. Skadorna medför ofta livslångt lidande för den skadade. Drabbade yrkesgrupper är exempelvis de som arbetar inom mark- och anläggning, verkstadsindustri, tandvård samt fordons- och byggindustri.

Kontakt Företagshälsan Runstenen
Magnus Sköldbäck, VD
Tel: +46 40 22 37 20
E-post: info@fhv-runsten.se
www.fhv-runsten.se

Om VibroSense Dynamics AB
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Malmö, Sverige.