Ekonomiskt stöd till arbetsmiljöutbildningar 2021-2023

Tillfälle att satsa på arbetsmiljöutbildning!

Med start den 1/1 2021 fram till 31/12 2023 satsar Svenskt Näringsliv, LO och PTK 75 miljoner kr på stöd till arbetsmiljöutbildningar. Företagshälsan Runstenen har godkänts som utbildningsanordnare av AFA Försäkring som administrerar stödet. Detta innebär att du som arbetsgivare kan söka stöd för de arbetsmiljöutbildningar som genomförs av Runstenen.

Vem kan söka stödet?

Alla arbetsgivare inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal om TFA för de anställda och har minst en anställd som kan söka om stödet.

Vilka kan man söka stöd för?

Stödet ges som en delfinansiering av utbildningskostnad för chefer medarbetsmiljöansvar och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Stöd ges för grundutbildning för chefer samt för vidareutbildning av såväl chefer som skyddsombud/arbetsmiljöombud. gällande skyddsombudets grundutbildning så regleras detta av arbetsmiljölagen och omfattas därför inte av stödet.

Läs mer om stödet på http://www.afaforsakring.se

Har ni frågor kontakta Åsa Mårtensson asa.martensson@fhv-runsten.se