Arbetsmiljöutbildningar

Tillfälle att satsa på arbetsmiljöutbildning!

Behöver ni stärka er kompetens och ert arbete inom arbetsmiljöområdet? Då vill vi passa på att tipsa om denna möjlighet till att få ersättningsstöd under kommande år!

Med start den 1 januari 2021 fram till 2023 satsar Svenskt Näringsliv, LO och PTK

75 miljoner kr på stöd till arbetsmiljöutbildningar.

Företagshälsan Runstenen har godkänts som utbildningsanordnare av AFA Försäkring som administrerar stödet. Detta innebär att du som arbetsgivare kan söka stöd för de arbetsmiljöutbildningar som genomförs av Runstenen.

Vem kan söka stödet?

Alla arbetsgivare inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal om TFA för de anställda och har minst en anställd kan söka om stödet.

Vilka kan man söka stöd för?

Stödet ges som delfinansiering av utbildningskostnad för chefer med arbetsmiljöansvar och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Stöd ges för grundutbildning för chefer samt för vidareutbildning av såväl chefer som skyddsombud/arbetsmiljöombud. Gällande skyddsombudens grundutbildning så regleras detta av arbetsmiljölagen och omfattas därför inte av stödet.

För mer information om vilka utbildningar som omfattas av stödet gå in på: https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/exempel-pa-utbildningar/

Hur hög är ersättningen?

Maximal ersättning vid gemensam utbildning där både chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar är 70% av deltagaravgiften eller:

  • högst 7 000 kr/deltagare om utbildningen är tre dagar eller mer
  • högst 5 600 kr om utbildningen är två2 dagar
  • högst 3 500 kr om utbildningen är en dag

Maximal ersättning för utbildning där antingen chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar är 50% av deltagaravgiften eller:

  • högst 5 000 kr/deltagare vid utbildning på tre dagar eller mer
  • högst 4 000 kr om utbildningen är två dagar
  • högst 2 500 kr om utbildningen är en dag.

Sammanlagt stöd som kan lämnas per deltagare uppgår till 10 000 kr per år.

Sammanlagt stöd kan lämnas om högst 250 000 kr per år och arbetsgivare.

 Hur betalas stödet ut?

Arbetsgivaren söker stödet från AFA Försäkring genom att skicka in kopia på faktura från utbildningsanordnare senast 4 månader efter avslutad utbildning. Detta görs via webbanmälan på hemsidan https://www.afaforsakring.se.

Efter genomförd utbildning och ansökan om ersättning skickar AFA Försäkring en utvärderingsenkät per e-post till alla anställda som stöd har beviljats för. Enkäten skickas som en länk till ett formulär som den anställde fyller i digitalt. När länken är besvarad, betalas ersättning ut.

AFA Försäkring öppnar upp för ansökan från och med den 1 januari 2021 och stöd kan då sökas för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021–2023.

Ytterligare information kring villkor för ansökan om ersättningsstöd för arbetsmiljöutbildning hittar ni här: https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/dold-sida-godkanda-utbildningsanordnare/villkor-arbetsgivare.pdf

Under 2022 har vi ställt om till digitala utbildningar. Under 2022 kommer majoriteten av våra utbildningar genomföras digitalt. Se under fliken utbildningar

Detta är ett tillfälle ni inte får missa!

Vid frågor eller önskemål om företagsanpassad utbildning kontakta Åsa Mårtensson på asa.martensson@fhv-runsten.se