Ansök om ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmarknadens parter har beslutat att förlänga det ekonomiska stödet för arbetsmiljöutbildningar t.o.m. 30 juni 2024

Chefer och skyddsombud har möjlighet att få ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildningar. Stödet gäller både våra öppna utbildningar och företagsanpassade utbildningar.

Ersättning ges för utbildningskostnaden exkl. moms

Ersättningsnivåer

90 % av utbildningskostnaden kan fås för:
-Vidareutbildning för chefer och skyddsombud när de deltar gemensamt

70 % av utbildningskostnaden kan fås för:
-Vidareutbildning för skyddsombud
-Grundutbildning för chefer och skyddsombud när de deltar gemensamt

50 % av utbildningskostnaden kan fås för:
-Grundutbildning- och vidareutbildning för chefer

 

Grundutbildning för enbart skyddsombud regleras av arbetsmiljölagen och omfattas inte av stödet

 

Har ni frågor kontakta utbildningsansvarig Åsa Mårtensson på asa.martensson@fhv-runsten.se