Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U

För dig som ska hantera arbetsmiljöfrågor under projekterings-och planeringsskedet (BAS-P) och/eller samordna arbetarskyddet på bygg-och anläggningsprojekt under utförandet (BAS-U). Utbildningen avslutas med kunskapsprov.

Syfte

Ökad kunskap för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö.

Målgrupp

Vänder sig till dig som skall vara BAS P/U i projekt av ”normal” art och som har praktisk erfarenhet från bygg-och anläggningsarbete i arbetsledande ställning. Utbildningen utgör en påbyggnad till BAM-utbildningen. Utbildningskrav är att man har kunskap motsvarande grundutbildning i Bättre Arbetsmiljö (BAM). Regeländringarna trädde i kraft 1 januari 2009. Utbildningskravet trädde i kraft 1 januari 2010.

Kursinnehåll

  • Byggarbetsmiljösamordnare -bakgrund, innebörd och omfattning.
  • Regelverken -AML samt AFS 1999:3.
  • Byggherre/uppdragstagare -ansvar och arbetsuppgifter.
  • BAS-P projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker.
  • BAS-U -AMP, kontroller, planering, samordning, möten, arbetsberedning, uppföljning, praktisk hantering.
  • Företagets hantering-organisation, hjälpmedel och rutiner.

Vid intresse kontakta marie.happstadius@fhv-runsten.se