Läkarintyg vid spårbunden trafik

Nu erbjuder vi lagstadgade medicinska kontroller inom spårbunden trafik för lokförare och personer som arbetar på järnväg, tunnelbana och spårväg

Vi genomför hälsoundersökningar och utfärdar de intyg som behövs.

Hälsoundersökningen utgår från Transportstyrelsens föreskrift för lokförare (TSFS 2011:61) samt för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten inom järnvägen

(TSFS 2019:112) och personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg (TSFS 2019:113)

Kontakta marie.happstadius@fhv-runsten.se vid intresse