Grundutbildning i Bättre Arbetsmiljö (BAM)

Syfte

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljöfrågor och en god förståelse för arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och skyddsombudens roll. Föreläsningar varvas med grupparbeten och diskussioner och hålls under ledning av arbetsmiljöingenjör, ergonom, företagsläkare och företagssköterska. Utbildningen genomförs enligt PREVENTS modell för individuellt lärande.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som i sitt arbete behöver kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Kursinnehåll

  • Grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagstiftning och systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsgivaren och arbetstagarens skyldigheter och rättigheter
  • Identifiera och riskbedöma arbetsmiljön
  • Psykosocial arbetsmiljö
  • Arbetsanpassning och rehabilitering
  • Förekomst och hantering av alkohol och droger på arbetsplatsen
  • Fysisk arbetsmiljö
  • Ergonomi och hälsofrämjande arbete

Malmö den 14, 16, 21 oktober kl. 08:30-16:00 Anmälan senast: 27 september
OBS! Utbildningen omfattar alla tre dagarna.

Kurskostnad: 8.900:-/deltagare

Anmäl dig här! marie.happstadius@fhv-runsten.se