Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U

För dig som ska hantera arbetsmiljöfrågor under projekterings-och planeringsskedet (BAS-P) och/eller samordna arbetarskyddet på bygg-och anläggningsprojekt under utförandet (BAS-U). Utbildningen avslutas med kunskapsprov.

Syfte

Ökad kunskap för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö.

Målgrupp

Vänder sig till dig som skall vara BAS P/U i projekt av ”normal” art och som har praktisk erfarenhet från bygg-och anläggningsarbete i arbetsledande ställning. Utbildningen utgör en påbyggnad till BAM-utbildningen. Utbildningskrav är att man har kunskap motsvarande grundutbildning i Bättre Arbetsmiljö (BAM). Regeländringarna trädde i kraft 1 januari 2009. Utbildningskravet trädde i kraft 1 januari 2010.

Kursinnehåll

  • Byggarbetsmiljösamordnare -bakgrund, innebörd och omfattning.
  • Regelverken -AML samt AFS 1999:3.
  • Byggherre/uppdragstagare -ansvar och arbetsuppgifter.
  • BAS-P projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker.
  • BAS-U -AMP, kontroller, planering, samordning, möten, arbetsberedning, uppföljning, praktisk hantering.
  • Företagets hantering-organisation, hjälpmedel och rutiner.

Anmälan

Malmö den 25 oktober kl. 08:30-16:00. Anmälan senast: 10 oktober

Kurskostnad: 3.200:-/deltagare

Anmäl dig här! marie.happstadius@fhv-runsten.se

Anmälan är bindande. Avbokning skall ske senast 10 dagar före utbildningsstart, annars debiteras full kursavgift. Vid förhinder finns möjlighet att överlåta platsen till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare.