Uppdaterad information angående Corona virus 19/3

2020-03-19

Det råder det viss förvirring kring vad de tillfälliga förändringarna i sjuklönelagen innebär, vår branschförening Sveriges företagshälsor har haft löpande kontakt med försäkringskassan under veckan.

Under eftermiddagen igår har Försäkringskassan, med anledning av det stora behovet av information kopplat till Coronaviruset, släppt en särskild sida med aktuell information.

 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

 

Det är här man framledes kan hitta den mest uppdaterade informationen som gäller socialförsäkringsfrågor med anledning av Coronaviruset. Här lägger försäkringskassan ut information som gäller både privatpersoner och aktörer som arbetsgivare, hälso- och sjukvård mm.  

 

Uppdaterad information angående Corona virus 27/3

Till dig som är vår företagskund Vi är många som känner en viss oro och funderar på hur Coronavirusets utbrott…

Tips vid hemarbete

Strukturera dagen –Skapa en tydlig rutin genom att planera din arbetsdag och bestäm vad som ska vara gjort vid arbetsdagens…

Uppdaterad information gällande Corona virus 13/3

Riktlinjer från Företagshälsan Runstenen gällande Covid-19 2020-03-13 Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer innebär att om man känner sig sjuk med symptom som…