Sjuk- och friskanmälan

Tidiga insatser är viktigt både ur ett ekonomiskt och humanitärt perspektiv. Sjuk- och friskanmälan med möjlighet till sjukvårdsrådgivning hjälper era medarbetare att bli snabbare friska igen. Sjuk och Frisk är ett verktyg för effektiv frånvarohantering och hjälper cheferna i din organisation att följa upp och jobba med rehabärenden enligt ert företags rehabpolicy. Dygnet runt kan era medarbetare sjukanmäla sig eller anmäla VAB och få medicinsk rådgivning av erfarna sjuksköterskor. Låter detta intressant kontakta företagssköterska Pia Roslin för mer information på tfn 040-607 40 33 alternativt pia.roslin@fhv-runsten.se