Nyheter

Uppdaterad information angående Corona virus 27/3

Till dig som är vår företagskund Vi är många som känner en viss oro och funderar på hur Coronavirusets utbrott…

Tips vid hemarbete

Strukturera dagen –Skapa en tydlig rutin genom att planera din arbetsdag och bestäm vad som ska vara gjort vid arbetsdagens…

Uppdaterad information angående Corona virus 19/3

2020-03-19 Det råder det viss förvirring kring vad de tillfälliga förändringarna i sjuklönelagen innebär, vår branschförening Sveriges företagshälsor har haft…

Uppdaterad information gällande Corona virus 13/3

Riktlinjer från Företagshälsan Runstenen gällande Covid-19 2020-03-13 Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer innebär att om man känner sig sjuk med symptom som…

Uppdaterad information angående Corona virus

Riktlinjer från Företagshälsan Runstenen gällande Covid-19 Med anledning av utbrottet av Coronavirus som ger sjukdomen Covid-19 vill vi informera att…

Information gällande Coronavirus

Riktlinjer från Företagshälsan Runstenen gällande Coronavirus Med anledning av utbrottet av Coronavirus som ger sjukdomen Covid-19 vill vi informera att…

Frukostseminarie om den nya förskriften medicinska kontroller i arbetslivet

Den 1/11 2019 upphörde föreskriften 2005:6 om medicinska kontroller och ersattes av en ny omarbetad föreskrift AFS 2019:3 Medicinska kontroller…

Nya regler för medicinska kontroller fr.o.m. 2019-11-01

Nya regler för medicinska kontroller från den 1 november 2019 Vad innebär detta för Runstenens kunder? Beställningsprocessen för de medicinska…

Företagshälsan Runstenen är först i landet med att erbjuda den senaste tekniken inom vibrationstester

Runstenen är troligtvis den företagshälsa i Sverige som arbetat längst med att riskbedöma, kartlägga och genomföra medicinska kontroller för vibrationsarbete….