Nyheter

Frukostseminarie om den nya förskriften medicinska kontroller i arbetslivet

Den 1/11 2019 upphörde föreskriften 2005:6 om medicinska kontroller och ersattes av en ny omarbetad föreskrift AFS 2019:3 Medicinska kontroller…

Nya regler för medicinska kontroller fr.o.m. 2019-11-01

Nya regler för medicinska kontroller från den 1 november 2019 Vad innebär detta för Runstenens kunder? Beställningsprocessen för de medicinska…

Företagshälsan Runstenen är först i landet med att erbjuda den senaste tekniken inom vibrationstester

Runstenen är troligtvis den företagshälsa i Sverige som arbetat längst med att riskbedöma, kartlägga och genomföra medicinska kontroller för vibrationsarbete….