Nyheter

Kundutvärdering våren 2021

Kundutvärdering våren 2021 ”Vi tar kvalitet på allvar!” Varje år gör Företagshälsan Runstenen en kundutvärdering för att höra vad våra…

Ekonomiskt stöd till arbetsmiljöutbildningar 2021-2023

Tillfälle att satsa på arbetsmiljöutbildning! Med start den 1/1 2021 fram till 31/12 2023 satsar Svenskt Näringsliv, LO och PTK…

Uppdatering angående Antikroppstest Covid-19

För att stötta arbetsgivare vid planering och resurssättning p.g.a. rådande Covid-19 pandemi, erbjuder vi antikroppstestning, analys och rådgivning. Vid intresse…

Antikroppstest för Covid-19

Antikroppstest för Covid-19 Kunskapsläget Vi har under våren noga följt diskussionerna kring antikroppstester. Andelen tester på marknaden har ökat markant…

Uppdaterad information angående Corona virus 27/3

Till dig som är vår företagskund Vi är många som känner en viss oro och funderar på hur Coronavirusets utbrott…

Tips vid hemarbete

Strukturera dagen –Skapa en tydlig rutin genom att planera din arbetsdag och bestäm vad som ska vara gjort vid arbetsdagens…

Uppdaterad information angående Corona virus 19/3

2020-03-19 Det råder det viss förvirring kring vad de tillfälliga förändringarna i sjuklönelagen innebär, vår branschförening Sveriges företagshälsor har haft…

Uppdaterad information gällande Corona virus 13/3

Riktlinjer från Företagshälsan Runstenen gällande Covid-19 2020-03-13 Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer innebär att om man känner sig sjuk med symptom som…

Uppdaterad information angående Corona virus

Riktlinjer från Företagshälsan Runstenen gällande Covid-19 Med anledning av utbrottet av Coronavirus som ger sjukdomen Covid-19 vill vi informera att…

Information gällande Coronavirus

Riktlinjer från Företagshälsan Runstenen gällande Coronavirus Med anledning av utbrottet av Coronavirus som ger sjukdomen Covid-19 vill vi informera att…