Frukostseminarie om den nya förskriften medicinska kontroller i arbetslivet

Den 1/11 2019 upphörde föreskriften 2005:6 om medicinska kontroller och ersattes av en ny omarbetad föreskrift AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet.

Den nya förskriften innebär bland annat att medicinska kontroller införs för handintensivt arbete. Kravet på dokumentation skärps då beställningsprocessen för de medicinska kontrollerna ska dokumenteras.

Vi kommer att gå igenom regler för vibrationsarbete, nattarbete, handintensivt arbete, allergiframkallande kemiska produkter, riskbedömningar samt de skärpta dokumentationskraven för arbetsgivare.

Välkommen till mottagningen i Malmö Jägersrovägen 80 B, den 17 januari kl. 08:00-09.00.  

Frukost serveras från kl. 07:30                                  Vi vill ha din anmälan senast den 10 januari

 

Välkommen till mottagningen i Helsingborg Knut Påls väg 5, den 31 januari kl. 08.00-09:00.     

Frukost serveras från kl. 07:30                                   Vi vill ha din anmälan senast den 17 januari

Anmälan görs till marie.happstadius@fhv-runsten.se

Seminariet är kostnadsfritt men anmälan är bindande

Vid uteblivet deltagande debiteras en kostnad på 300 kr

 

Nya regler för medicinska kontroller fr.o.m. 2019-11-01

Nya regler för medicinska kontroller från den 1 november 2019 Vad innebär detta för Runstenens kunder? Beställningsprocessen för de medicinska…

Företagshälsan Runstenen är först i landet med att erbjuda den senaste tekniken inom vibrationstester

Runstenen är troligtvis den företagshälsa i Sverige som arbetat längst med att riskbedöma, kartlägga och genomföra medicinska kontroller för vibrationsarbete….